làm ơn cho em hỏi mình nuôi cá la hán có cần phông nền cho nó lên màu không ạ? nếu nuôi con king kim cương thì có cần để phông nền màu đỏ không ạk?