xin chào cả nhà
hôm nay em muốn nhờ nghệ nhân nào biết làm chỉ dậy tận tình cho em.em xin cảm ơn