Cha`o Cả nhà.
Ca' đâ`u Bo`: " Mpimbwe blue" (Country Tanzania). Enyoy nha.