Hôm nay mới quan sát được có hai đôi hồng tử kỳ đẻ trứng, trông hay thât, tiếc là đẻ ra đám trứng nào thì bị lũ cá tứ vân nuôi cùng xông vào xơi hết, chắc không có em nào được chào đời.Tiếc quá. Không biết nuôi bọn cá con hồng tử kỳ này thế nào nhỉ (nếu có con sống sót) có bác nào biết chỉ giúp!