Mình đang tìm vợ cho chú silver phoenix của mình, ace nào có dư e mái nào chuẩn thì gả cho chú phoenix của mình nhé?
tell: 0979.389.123 (A.Long)