- Tình hình là không chăm sóc được cho hơi dữ với người ngoài,đang nhốt ở ngoài thấy tội quá bán lại cho anh em chăm sóc cho nó
- chó được 1 năm tuổi rồi nặng khoảng gần 30 cân
- Màu đen
em chưa chụp được ảnh sẽ update có thời gian mời anh em qua xem trực tiếp
em ở Hà Đông ạ
Call 0932385432