bạn nào có quần vã-quẩn thể về cá dưới đại dương có thề post lên cho mình nha(vì sưu tầm cho việc học).Và có thể chú thích thêm cho mình biết cảnh trong hình là nơi đâu thì càng tốt.
Mình cảm ơn nhiều !