Em ở Cầu Giấy muốn mua ít vật liệu lọc, 5kg đổ lại, cụ thể:

Sứ vàng Bio (em không chơi sứ trắng)
Crystal Bio (cái này em không rõ lắm)

Cho em giá và địa chỉ vào 0976 73 84 93.