Hiện tại là mùng 2 Tết, đồ ăn cho cá của em là bobo đã hết, không thấy các cửa hàng mở cửa, hoặc có mở cửa cũng không có bán bobo (chẳng hiểu tại sao). Mong các anh giúp đỡ em cách ạ.
Em ở Sài Gòn