Tình hình là sễ chơi khuyến nhưng kinh nghiệm còn it, mới mua đc e này đã 1 năm lồng, nhờ cao thủ chỉ dùm .Thaks

---------- Bài viết thêm vào lúc 04:42 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 04:16 PM ----------


[IMG]
hailongbdna's Khuyen album on Photobucket
[/IMG]