Mình muốn mua 1-2 giò đai châu đã thuần mỗi giò 1-2 ngọn miễn là cây thuần rễ và lá phát triển tốt ae nào có chia lại cho mình,mình tên Đức ở HN call me 0989345085.tk's