điều chân xanh 9l5 cao ráo ,chân có 2 liên giáp cựa,gà zin
lối đá:nạp bo lớn đá lông ok


chuối lửa chân trắng lai kín 1kg1 10wa,tướng cao ráo,gà đã hớt lông ,gà zin
lối đá:nạp bo lớn đá lông ok
cú cườm 9l chân trắng điểm tướng vừa gà,gà zin
lối đá:nạp bo lớn lùa đá lông ok

<a href="http://anhso.net/gatrebentre12/photo/6439970/1/" target="_blank" alt="anhso.net">http://direct2.anhso.net/original/18/189784/172201393844647.jpg</a>
gà đang ở bến tre có ship(em tên trí)
ae nào thích thì pm sdt 01677201567 no sms nhé


---------- Bài viết thêm vào lúc 09:42 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 09:38 AM ----------


close..................................................................................