Có cái lồng tắm thừa còn mới nguyên. Bác nào cần thì em để lại cho. 0983177455