E muốn mua họa mi mộc ở hải phòng ai biết chỗ bán chỉ cho e với. E cám ơn nhiều.