Em có dự án khác , cần bán skimmer aqua excel CPS , dùng bơm ý since fsk 600
Dùng cho bể dung tích 600-1000 l
Giá bán 4.000.000
Liên hệ :0983502449