Đến giờ được cài đặt sẵn cửa sẽ tự động mở cho gà cho chim đi chơi, quả này kết hợp với quả máng ăn tự động hẹn giờ nữa thì thành automatic loft luôn