Bố trí bóng điện trong căn cứ sẽ giúp chim sưởi ấm về mùa đông và giúp chim xác định được cửa chuồng nếu nó về vào buổi tối, nên dùng bóng điện dạng tròn màu vàng nó sẽ tỏa nhiệt tốt hơn... Các bạn có thể tham khảo cách bố trí bóng điện của căn cứ dưới đây: