Thêm một kiểu cửa tự động nữa cho anh em tham khảo, loại này cũng đơn giản dễ chế tạo, mỗi tội nhìn nó không đẹp mấy, nếu bạn nào khéo tay có thể vẽ ô cửa vào trang trí tí cho đẹp chứ cửa thật nó nằm bên dướiChi tiết bên trong, các bạn có thể chế cửa này khi lật lên thì thành cửa thà chim luôn, 2 in 1