Em cần mua một chú gày khách hay:
- Chim thật lũa khách, treo đâu cũng chơi.
- Giọng thổ (Thổ sấm, thổ rền...thổ gì cũng chơi, thổ tả cũng được nhưng ko chơi kim vì em không thích)
- Ưu tiên những con quy cườm đặc biệt, mỏ cong, giao long....
- Chim củ càng to càng tốt, nhưng gan cũng phải to một chút vì ở nhà có một em gáy khách đấu đá ác quá, đã 5 6 em về với nó đều bị nó nhét rẻ vào mồm và em phải cho đi ở chỗ khác rồi.
- Bác nào có chim như yêu cầu và có nhã ý nhượng lại thì cho em xin được cái clip luôn thì tốt. Không thì cho em cái số điện thoại và địa chỉ để em liên lạc lại.
- Số của em 097390 bảy ba ba bảy.
Em xin chân thành cám ơn các bác!