Chào các cao thủ các bác đánh giá hộ em con này kêu giọng gì với vì em cũng mới chơi chào mào nên không biết nhận xét giọng của em nó.
Đây là hình ảnh của em nó:
http://youtu.be/sQbGsi9IqlU