Bác nào có lọc ngoài cho bể 70(DF 500 hoặc 700....) thanh lý thì ntin em nhé
0979236085