Em gà 6th tuổi nhà mình mọi hôm vẫn chạy nhảy bình thường.
Tự dưng hôm nay bị liệt 1 chân bên phải, chân cứ duỗi thẳng đo, các ngón chân co quắp lại.
Gà vẫn ăn uống tốt và sung gà.

AE giúp mình với, mình chưa gặp bệnh này bao giờ.

Cảm ơn AE rất nhiều!