Muốn trở lại với đam mê, ACE nào có dư 7 màu lưng xanh non, tơ thì cho em biết nhé, SĐT 0918923984