Em đang cần 1 ít vảy ốc đỏ và thừa nhiều vảy ốc xanh, thanh điệp, hoàng thái dương. Bác nào có nhu cầu đổi hoặc bán vảy ốc đỏ thì pm cái nhé! 0913390661