Em có cái cây này buộc lũa cũng lâu lâu zùi.Mới đầu thì cứ tưởng DX châu phi, hóa ra ko phải. Nó chỉ nhỏ vậy thôi, lá thì cứ cứng đơ như cây cạn, đông mạnh là gãy. Được cái rất khỏe, có lúc ko có chỗ bố trí e vứt ra ngoài hộp xốp mà vẫn sống nhăn ra. Phát triển khá nhanh, cứ từng bụi một. Có vẻ thuộc dòng DX.
Pác nào biết chỉ em với!!!

Cái cây bên tay phải sát thành bể nhé:Thank các pác nhiều!