Mình có tham khảo các Hệ thống tự động đèn-lọc-sủi và thấy bài của bác hoang1212 hay quá và quyết định làm theo.
Khi đi mua linh kiên thì kẹt tới chỗ cái rơ-le. ko biết bao nhiêu Vôn.Ra tiệm ở Nhật tảo ng ta có bán nhưng nhiều loại Vôn khác nhau.
Các bác có ai biết cái như hình bao nhiêu Vôn ko ? chỉ mình để đi mua gấp với. Thanks ALL