Tình hình là em mới bắt con gà tơ ( tầm 10 tháng) đã bể đầu cựa xong lông rồi.

Bầy em nó 3 con, em nó là út chạng 850g ( 2 con a chạng 1k1 và 900g)
gà lúc mới lên tách bầy 3 con 3 chủ khác nhau, sau 2 tuần thì 2 con a nó theo 2 chủ khác đã hừng gà. Xổ xẹt um xùm, có mỗi con em út do em nuôi vẫn chưa cự mạnh

Gà đập cánh zè mái gáy ầm ầm, để trong bội lấy gà khác wần bên ngoài thì nó con cự con ko nên e chưa dám cho nhấp

Mong ae tư vấn làm sao cho gà mau hừng và cự mạnh.tks ae