em ở nông thôn nên kiếm đc 1 ít phân trùn,em định dùng cái đó vs xỉ than tổ ong + tro bếp để làm nền,các bác xem jup em tỉ lệ ntn để chơi đc vậy ạ