Em mới setup xong bể nhưng em dùng nền chỉ nham thạch và phủ Bon bon lên trên sau đó em cho cây và lũa vào. Không biết có được không hả các Bác?