Nhiều gà con quá nên hôm nay lập topic bán bớt
Gà tầm 3th5, màu điều, có trích râu và dâu râu, một số hình ảnh tham khải nhé

Giá:200K/1em 1tr/5em "Khuyến mãi thêm em mái khét trong hình"
Call: 01694.442.099 (Thảo) để rõ hơn nhé
Có hình gà cha hồi 6th aE xem nhé, hiện tại thay lông nên hok chụp hình đc