E mới set bể dài 200*50*50, dùng đèn led dàn tự chế cách mặt nước 40cm với mục đích hậu cảnh sẽ trồng cây bán cạn lá mọc vượt khỏi mặt nước. Nhưng vì e mới chơi nên chưa biết nhiều loại cây. Các bác cho e xin tên, có cả ảnh thì tốt một số loại cây bán cạn đẹp đẹp nhé. Cám ơn các bác nhiều