cho em Hỏi cách chọn gà con 1 tháng tuổi....và dòng gà mã lại có tốt hơn dòng gà thường ko ?