Mình đang cần :
*-1 cái lọc kiếng 3,4 ngăn cạo 15cm dài khoảng 6,7 tất củng được
*- 1 đèn hồng hay trắng gì củng được dài 8,9 tất (còn đẹp)
Bạn nào còn dư muốn bán call 0908228817