như tiêu đề. E hiện nay đang có 2 con hong yến con nào cũng căng hết rồi. em mong có anh em nào ở Đà nẵng có hồng mái thì để lại cho e vs.
mong adm cho e đăn tin này .tks mọi người đã đọc