chim nhà e còn tí lông đuôi nữa là xong.mà sao e ko nghe nó hót gì vậy mấy a. giúp e thúc lửa cho nó với. mong cao thủ chỉ e...