tình hình là mình có 1 con gà con khoãng 4 tháng tuổi , bị bệnh hơn 1 tháng nay , gà thì vẫn ăn uống bình thường nhưng gà hay nhấm mắt , cù rù , không được lanh lẹ cho lắm . theo mình tìm hiểu sơ thì giống bệnh CRD , mình đã cho uống thuốc khoãng 2 tuần nay mà gà vẫn nhấm mắt , đôi khi có vẻ bị ngứa mắt , nó lấy móng chân gãy hoài ak . mình rất mong ai biết cách trị xin giúp dùm mình với . thanks tất cả trước