E muốn nhờ các bro chỉ dẫn giúp e cách setup 1 bể thuỷ sinh nano kiểu như hình bể mẫu bên dưới thì e cần những gì ạ (loại cây, nền, ...) ? Và các bước setup ra sao ạ?
E có đọc diễn đàn mình nhiều và iện ở nhà e đang có 1 bể 1m2 nhưng e chưa dám làm, e đinh lên đây nhờ các bro tư vấn chỉ giáo giúp e làm trước 1 bể nano 15x10x15 (bể này e cũng đang có sẵn vì trước e nuôi betta bể này) để e lấy chút kinh nghiệm rồi e setup bể 1m2 sau. Mong các bro chỉ giáo ^^