E ơ Thanh Hóa, hiện đang cần mua 1 cây sào bẫy chim cu gáy dài: 5m, chất liệu bằng nhôm sơn tĩnh điện. ACE nào biết địa điểm bán giớ thiệu giúp e với.