mình mới tuyền chú này về, đang thay lông nên chwa có clip giống chim nhỏ con chơi rất bền