Ở đây sao không thấy ai nhân giống và bán gà phonnix con vậy nhỉ? Mình muốn mua 1 con mái con màu điều về nuôi chung với gà rừng cho nó có bạn! Ở Hà Nội, ai đang cần bán pm vao hộp thư nhé.