Vì là hs Trung Học chưa rành về gà nên muốn hỏi mấy chú anh mua thuốc ngừa bệnh cúm gà ở đâu và tên gì mong mấy chú anh giúp đỡ