Nếu trong 1 aviary mình có thể nuôi 1 cặp sâu xanh được k ,vì e hiểu tính mấy đứa này nóng tính lắm ,và cho e hỏi có ai nuôi sâu đầu xanh trong aviary đẻ k vậy mấy a e thân toàn thể và rrrrrrrất cảm ơn