Đang tìm loại này ở TP HCM.Các bạn biết chỗ nào bán Cherax bò cạp chỉ mình nhé.Cám ơn nhiều !