Em ở vùng hố nai 3 muốn mua 1 em CCL nhưng lại kô bít mua ở đâu để chim đc hay nên xin các AE chuyển nhượng lại cho em 1 em CCL giá mềm nhưng dạn và siêng 1 chút nhé: )) . Em xin cám ơn nhiều.