Mấy a chỉ e up hinh len dien dan với, e up len photobucket, soan bài, ấn vào chèn ảnh, paste link vào hop thoai rui mà sao ko up hinh dc? ko hieu?
Mấy a giúp e với