Lâu quá ghé lại sao không thấy AE nào hết vậy, tuy vậy mà mình vẩn còn nuôi LH đấy nhé , chì có điều là không có cho đẻ được vì không còn cá mái, hiên tại là cá cùng bầy nên trùng huyết không nở được, AE nào có cá mái cho mình mượn thử lại xem sao.