Đợt trước ngoài Hà Nội bán nhiều mà h em tìm k thấy bác nào biết chỉ dùm em mói, em xin cảm ơn
em k biết đăng ở đâu nên đánh vào đấy có gì mod thông cảm