mình có một em chào mào rất ưng ý nhưng nuôi một thời gian thì em nó trở chứng ngoái ngửa lộn mèo có cao thủ nào biết cách chữa trị. Chỉ giáo giùm, xin chân thành cám ơn