hiện tại tôi muốn ra 4 em chim bỗi lỡ. bao đi gió. bao không lộn cầu. không tật lỗi. nuôi lồng tập trung được 2 tháng. đã đi gió. giá 300k 1 em.
2 em líu, chim 2 mùa. bao líu ầm ầm. giá 900k 1 em
mọi chi tiếc xin liên hệ 0937542901 gặp trung.