Mình cần mua một trống PHOENIX nhạn size mini
Hoặc nhạn TÂN CHÂU lai phoenix
Xin LH : 0907.12.11.00